Als uw zwangerschap goed verlopen is mag u onder leiding van mij bevallen. U kunt ervoor kiezen om dit thuis te doen of op de open verloskamer in het ziekenhuis (verplaatste thuisbevalling). Als u geen medische indicatie hebt en u wilt toch in het ziekenhuis bevallen dan kan het zijn dat het ziekenhuis een eigen bijdrage vraagt, deze ligt rond de 700 euro!! U huurt als het ware die kamer. Mocht het zo zijn dat er een reden ontstaat om onder leiding van de gynaecoloog te bevallen dan zal ik dit op tijd aangeven en u naar het ziekenhuis verwijzen. De eigen bijdrage vervalt dan want het wordt dan een klinische bevalling.

Tijdens de controle bij 36 weken vertel ik wat u waarschijnlijk kunt verwachten rondom de bevalling. Het is dan aan te bevelen uw partner ook mee te nemen, die is dan ook voorbereid.

Sommige vrouwen verliezen aan het einde van de zwangerschap een beetje slijm met wat bloed. Dit is meestal de slijmprop, dit is echter geen indicatie dat de bevalling begonnen is.